【南吕】一枝花 行乐拼音版

作者:赵显宏 朝代:元朝
【南吕】一枝花 行乐原文
十年将黄卷习,半世把红妆赡。向莺花场上走,将风月担儿拈。本性谦谦,
到处干风欠,人将名姓店。道丽春园重长个羲之,豫章城新添个子瞻。
  【梁州】醉醺醺过如李白,乐胜似陶潜。春风和气咱独占。朝云画栋,
暮雨朱帘。狂朋怪友,舞妓歌姬。喜孜孜诗酒相兼,争知我愁寂寂闷似江淹。也
不怕偷寒送暖来勤,也不怕弃旧怜新女嫌,也不怕爱钱巴镘娘严。非咱,指点。
平康巷一步一个深坑堑,风波险令人厌。门掩半安排粗棍掂,有苦无甜。
  【尾】栋梁才怎受纯钢剑?经济手难拿桑木锨。堪笑多情老双渐,江洪茶价
添。丑冯魁正タ,见个年小的苏卿望风儿闪。 竹夫人
  纱厨只自眠,蕲簟和谁共。客窗人静悄,檐外马丁东。好梦难同,夜永愁
偏冗,披衣策短筇。明月下醉眼闲刍,画堂中吟肩瘦耸。
  【梁州】见青奴亭然独立,使苍童抱过相从。同床共枕如鸾凤。赐夫人名号,
有君子家风。湘川后裔,渭水名宗。喜绸缪志节雍容,历风霜肌骨丰隆。一千般
可意着人,一时间指空话空,一团儿剔透玲珑。心聪,性聪。知卿本是龙孙种,
厮敬爱厮陪奉。睡彻东窗日影红,彼此西东。
  【尾】凉侵肌体添情重,清透心脾引兴浓,只恐金风等闲动。那时节不中,
咱人心不同,且倒凤颠鸾再三宠。
【南吕】一枝花 行乐拼音版
shí nián jiāng huáng juàn xí ,bàn shì bǎ hóng zhuāng shàn 。xiàng yīng huā chǎng shàng zǒu ,jiāng fēng yuè dān ér niān 。běn xìng qiān qiān ,
dào chù gàn fēng qiàn ,rén jiāng míng xìng diàn 。dào lì chūn yuán zhòng zhǎng gè xī zhī ,yù zhāng chéng xīn tiān gè zǐ zhān 。
  【liáng zhōu 】zuì xūn xūn guò rú lǐ bái ,lè shèng sì táo qián 。chūn fēng hé qì zán dú zhàn 。cháo yún huà dòng ,
mù yǔ zhū lián 。kuáng péng guài yǒu ,wǔ jì gē jī 。xǐ zī zī shī jiǔ xiàng jiān ,zhēng zhī wǒ chóu jì jì mèn sì jiāng yān 。yě
bú pà tōu hán sòng nuǎn lái qín ,yě bú pà qì jiù lián xīn nǚ xián ,yě bú pà ài qián bā màn niáng yán 。fēi zán ,zhǐ diǎn 。
píng kāng xiàng yī bù yī gè shēn kēng qiàn ,fēng bō xiǎn lìng rén yàn 。mén yǎn bàn ān pái cū gùn diān ,yǒu kǔ wú tián 。
  【wěi 】dòng liáng cái zěn shòu chún gāng jiàn ?jīng jì shǒu nán ná sāng mù xiān 。kān xiào duō qíng lǎo shuāng jiàn ,jiāng hóng chá jià
tiān 。chǒu féng kuí zhèng タ,jiàn gè nián xiǎo de sū qīng wàng fēng ér shǎn 。 zhú fū rén
  shā chú zhī zì mián ,qí diàn hé shuí gòng 。kè chuāng rén jìng qiāo ,yán wài mǎ dīng dōng 。hǎo mèng nán tóng ,yè yǒng chóu
piān rǒng ,pī yī cè duǎn qióng 。míng yuè xià zuì yǎn xián chú ,huà táng zhōng yín jiān shòu sǒng 。
  【liáng zhōu 】jiàn qīng nú tíng rán dú lì ,shǐ cāng tóng bào guò xiàng cóng 。tóng chuáng gòng zhěn rú luán fèng 。cì fū rén míng hào ,
yǒu jun1 zǐ jiā fēng 。xiāng chuān hòu yì ,wèi shuǐ míng zōng 。xǐ chóu miù zhì jiē yōng róng ,lì fēng shuāng jī gǔ fēng lóng 。yī qiān bān
kě yì zhe rén ,yī shí jiān zhǐ kōng huà kōng ,yī tuán ér tī tòu líng lóng 。xīn cōng ,xìng cōng 。zhī qīng běn shì lóng sūn zhǒng ,
sī jìng ài sī péi fèng 。shuì chè dōng chuāng rì yǐng hóng ,bǐ cǐ xī dōng 。
  【wěi 】liáng qīn jī tǐ tiān qíng zhòng ,qīng tòu xīn pí yǐn xìng nóng ,zhī kǒng jīn fēng děng xián dòng 。nà shí jiē bú zhōng ,
zán rén xīn bú tóng ,qiě dǎo fèng diān luán zài sān chǒng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

赵显宏的诗词大全 赵显宏的代表作 写过的诗词

《昼夜乐·冬》 《昼夜乐·冬》 《【南吕】一枝花 行乐》 《【黄钟】刮地风 别思》 《【黄钟】昼夜乐 春》 《【双调】清江引_少年身正值》 《【中吕】满庭芳 渔》 《【双调】殿前欢 闲居》

赵显宏简介

[元](约公元一三二〇年前后在世)字不详,号学村,里居、生卒年及生平均不详,约元仁宗延祐末前后在世。与孙周卿同时。工散曲,所作有和李伯瞻的殿前欢四支,今犹存。
辞赋精选

本文提供【南吕】一枝花 行乐原文,【南吕】一枝花 行乐翻译,【南吕】一枝花 行乐赏析,【南吕】一枝花 行乐拼音版,赵显宏简介